TRANSACTION DATE NAME OF AC HOLDER GROSS SALARY
18-02-19 NEFT - ANUSHKA 8,000
18-02-19 NEFT - MOIN 7,600
18-02-19 NEFT - AMAN 7100
18-02-19 NEFT - PRIYANKA 6900
18-02-19 NEFT - HASSAN 6500
18-02-19 NEFT - PALLAVI 5800
18-02-19 NEFT - PREETHI ARORA 5500
18-02-19 NEFT - RIZWAN 5100
18-02-19 NEFT - JEEVAN JYOTI 5000
18-02-19 NEFT - JIYA 5000
18-02-19 NEFT - YOGESH YADAV 4900
18-02-19 NEFT - SAYYAM 4900
18-02-19 NEFT - PRIYALI GUPTA 4900
18-02-19 NEFT - KARTHIK REDDY 4800
18-02-19 NEFT - HARSHAVARDHAN 4800
18-02-19 NEFT - RINKY  4550
18-02-19 NEFT - INDUMATI 4400
18-02-19 NEFT - KHUSHBU 3950
18-02-19 NEFT - AMEENA BANU 3900
18-02-19 NEFT - PURNA CHANDRA 3750
18-02-19 NEFT - VANITHA 3600
18-02-19 NEFT - ASHWINI 3200
18-02-19 NEFT - RESHMA 3150
18-02-19 NEFT - SARIKA 3150
18-02-19 NEFT - ASIFA 3100
18-02-19 NEFT - ANJALI 3050
18-02-19 NEFT - NIHARIKA 2900
18-02-19 NEFT - PRASAD REDDY 2800
18-02-19 NEFT - YASH  2800
18-02-19 NEFT - CHANDAN K 2700
18-02-19 NEFT - DANEESH G 2550
18-02-19 NEFT - AMARA 2500
18-02-19 NEFT - MEGHANA  2400
18-02-19 NEFT - DARSHANI 2400
18-02-19 NEFT - MOLLY 2300
18-02-19 NEFT - AJITH 2250
18-02-19 NEFT - SUHASINI 2200
18-02-19 NEFT - SHILPA C 2050
18-02-19 NEFT - SINDHU 2000
18-02-19 NEFT - THOMAS  2000
18-02-19 NEFT - MEENAKSHI 1900
18-02-19 NEFT - SHEEBA NAZ 1850
18-02-19 NEFT - SMERA LINGESH 1800
18-02-19 NEFT - SAI POOJITHA 1800
18-02-19 NEFT - SHYAM 1800
18-02-19 NEFT - NELOUFER 1600
18-02-19 NEFT - PRIYALI DAS 1600
18-02-19 NEFT - SHANMUGHA 1600
18-02-19 NEFT - ANIL  1500
18-02-19 NEFT - MADAN SINGH 1500
18-02-19 NEFT - SMITHA JAIN 1500
18-02-19 NEFT - PANKAJ 1400
18-02-19 NEFT - HIMANSHU 1450
18-02-19 NEFT - MOUNIKA 1350
18-02-19 NEFT - JOYAL 1350
18-02-19 NEFT - SHIV KUMAR 1350
18-02-19 NEFT - NITESH 1350
18-02-19 NEFT - DIYA 1350
18-02-19 NEFT - OHILESH 1250
18-02-19 NEFT - TANVEER 1200
18-02-19 NEFT - MADHURI 1200
18-02-19 NEFT - JAGDISH M 1120
18-02-19 NEFT - FARZANA 1050
18-02-19 NEFT - SANTOSH 1000
18-02-19 NEFT - SRINIDHI  1000
18-02-19 NEFT - KA AVINASH 1000
18-02-19 NEFT - AAMIR 1000
18-02-19 NEFT - YADAV 1000
18-02-19 NEFT - KOMAL 900
18-02-19 NEFT - MANOJ KUMAR C 900
18-02-19 NEFT - WASEEM 900
18-02-19 NEFT - PRAMODH 900
18-02-19 NEFT - SUPRIYA 800
18-02-19 NEFT - SOMSHEKAR 800
18-02-19 NEFT - VIKRANTH 800
18-02-19 NEFT - MUZAMMIL 800
18-02-19 NEFT - PRAMILA 700
18-02-19 NEFT - HAMMAD 700
18-02-19 NEFT - SUHASINI KISHORE 700
18-02-19 NEFT - NIRANJAN M 600
18-02-19 NEFT - SRIVATSA 600
18-02-19 NEFT - SN VIKAS 600
18-02-19 NEFT - MUNJANATH M 600
18-02-19 NEFT - ABHIRAM 600
18-02-19 NEFT - VASANTH 500
18-02-19 NEFT - SUJAN M 450
18-02-19 NEFT - AARTHI 450
18-02-19 NEFT - SHAMBAVI 450
18-02-19 NEFT - NAMITHA 450
18-02-19 NEFT - MAHESH 450
18-02-19 NEFT - NAVEEN 450
18-02-19 NEFT - SAMANTH 450
18-02-19 NEFT - ARCHANA 450
18-02-19 NEFT - BHAVANA  350
18-02-19 NEFT - AARBAZ 350
18-02-19 NEFT - HUSSAIN 350

 


All rights reserved by Corpbay Solutions, Bangalore.

1